Регионална инициатива за конкурентоспособност

От 2006 г „ВС Сердон” е координатор за Регионалната инициатива за конкурентоспособност за Югоизточна Европа (RCI), проект подкрепян от Американската агенция за международно развитие (USAID). RCI насърчава сътрудничеството между различните мисии и проекти на USAID в европейския и евро-азиатския регион. Програмата работи за повишаване на конкурентоспособността на всяка страна в региона и като цяло насърчава регионалната интеграция и партньорства. Дейностите на RCI са насочени към подобряване конкурентоспособността и в ролята си на регионален координатор на RCI, „ВС Сердон” работи в близко партньорство с мисиите и проектите на USAID, заинтересовани страни и други донорски организации като GTZ, Европейската банка за възстановяване и развитие, BAS, Световната банка, Световният икономически форум, SNV Balkans и др.

« back to case studies list
2009 БЦ Сердон | ilyan.com