Холандска търговска мисия – март 2012г.

През месец март 2012 г., Сердон организира биснес посещение на 9 холандски компании, занимаващи се с решения в сектора на екологията, отпадъците и водите. Посещението е планирано за 27, 28 и 29 Март, 2012. Консултантска компания Сердон е организатор на търговската мисия и програмата на фирмите в България. Очакваните фирми да посетят България през месец март 2012г. са:

 1. Berson UV-techniek е холандска компания, производител на системи за дезинфекция на води. Напредничавата технология, основана на ултравиолетова светлина е приложима както за питейни и отпадни води, така и за третиране с цел повторно използване. Повече за компанията на: http://bersonuv.com
 2. ESEP Milieutechniek B.V. е специализирана в разработката, производството и инсталацията на съоръжения за пречистване на индустриални води. Компанията разполага с повече от 30 години опит и предлага различни продукти и услуги за контрол на потоците, филтриране и отделяне на отпадъци и въвеждане в експлоатация на помпени инсталации. Предлага гъвкави решения, съобразени с индивидуалните нужди. Повече информация на: http://www.esep.nl
 3. DMT - DMT Environmental Technology е доказан лидер в областта на изграждане и производство на инсталации за биогаз и третиране на отпадни води. Фирмата инвестира повече от 20 години в развитието на устойчиви технологични системи, изключително конкурентни на пазара. Целта на търговската мисия в България е, да идентифицира потенциални партньори, които да предлагат продуктите на DMT. Ако желаете да се запознаете с фирма DMT Environmental Technology, моля разгледайте прикачените файлове и посочената интернет страница – www.dmt-et.nl
 4. SPIRO - Spiro Machinefabiek BV е компания, която произвежда подвижни подови системи за придвижване на товари. Всяка система е индивидуално проектирана според специфичните нужди на клиента. Продуктите на Spiro Machinefabiek BV се характеризират с иновативна технология, която осигурява по-качествен контрол при придвижването на товари. В България фирмата търси потенциални партньори. За повече информация относно дейността на компанията, моля разгледайте прикачените файлове и посочената интернет страница - www.spiro.nl
 5. BMBP International е консултантска компания, която специализира в проекти, свързани с околна среда, третиране на отпадъци и пречистване на води. Фирмата предлага изготвяне на предпроектни проучвания, анализи за икономическите ефекти на проекта, оценки за влиянието върху околната среда, както и технически услуги при строителство (контрол на документацията, верифициране на сертификати за качество на материалите и др.). Подробна информация за предлаганите услуги: http://bmbp.eu
 6. DORSET - Dorset Green Machines BV е водещ световен конструктор, производител и търговец на системи за изсушаване на оборска тор/тиня. Методът е изключително подходящ за оползотворяване на остатъчната топлина от екологичните „зелени” електрически централи при превръщането на мокрите или отпадъчните продукти в суха ценна биомаса за възобновяема енергия. http://www.dorset.nu/en/
 7. Кериум ЕООД е представителство на холандската Kerium BV. В България фирмата предлага една от най-модерните технологии за третиране на отпадъци: VMPress. Тя е изградена на принципа на извличане и уплътняване на битовите отпадъци, като ги превръща в изходни суровини за производството на зелена енергия и висококачествено отпадъчно гориво. Процесът на пресоване и извличане представлява изгодна алтернатива за местните и държавни служби, частни франчайзери на отпадъчни депа, териториални управители на хидрогеоложките отдели и техници, които отговарят за опазване на околната среда. Пълна информация на български на уебсайта на компанията: http://waste.kerium.bg
 8. Hubert Stavoren B.V. се занимава с проектиране, производство и инсталиране на широка гама съоръжения за третиране и пречистване на битови и индустриални отпадни води, включително за охлаждане на води, десалинация на питейна вода, повърхностни води и др. Подробна информация за всички направления, в които компанията предлага решения има на сайта на компанията: http://www.hubert.nl/
 9. Eclipse Combustion B.V. е фирма производител на горивни инсталации за тежката промишленост, индустриални сушилни и горивни системи за биомаса, рекуператори, топлообменници и аксесоари. Продуктите са приложими в изключително широк кръг от производства, между които: алтернативни горива, строителни материали, керамика, метали, хранителни продукти, продукти от стъкло и мн. др. За пълна информация относно предлаганите продукти и системи, моля, посетете уебсайта на компанията: http://www.eclipsenet.com.
 10. Van Dijk Water Management е компания стартирала през 2007г., като независима фирма, занимаваща се с управление на околната среда и водита. Г-жа Ван Дайк е главен изпълнителен директор, съответно и “лицето” на компанията. Тя има богат опит в областта на околната среда, натрупан в работата и за националните и местни правителства, както и частни компании. Дейността на дружеството е свързана с качественото управление на водите. Холандските знания в този, придружен с практически опит, ни дава възможност за съвети по много въпроси от техническо и институционално ниво, свързано с управлението и качеството на водите. За пълна информация относно предлаганите продукти и системи, моля, посетете уебсайта на компанията: http://www.jvdijk-water-management.eu
 11. Translift е компания, действаща на международно равнище. Фирмата осусигурява цялостно решение за събиране или транспорт на различни отпадъчни материали. Освен разработването на технологични решения, тя предлага качествено обслужване с широка гама от превозни средства. Translift се грижи еднакво добре, както с хората, така и за устойчивото развитие на околната среда. За пълна информация относно предлаганите продукти и системи, моля, посетете уебсайта на компанията: http://www.translift.nl

Ако желаете да свалите брошурите на компаниите, моля натиснете тук..

Ако желаете да насрочите среща с някоя за от гореизброените фирми, моля свържете с нас преди 15 март 2012г – 02 981 30 81 или trademissions@bcserdon.com:

Sights & Sounds архив

2009 БЦ Сердон | ilyan.com