Групова търговска мисия на Кралство Холандия Март 2012

В края на месец Март консултантска компания Сердон подготви групова търговска мисия за холандски фирми, опериращи в екологичния сектор и технологиите за пречистване на води и управление на отпадъци.
В рамките на Холандската търговска мисия, която се проведе в периода 27-29 март 2012 г., представителите на компаниите се срещнаха с някои от лидерите на българския пазар. Разменена беше ценна информация относно състоянието на сектора, приложимите регулации, предпочитанията на клиентите. Установени бяха реални възможности за разширяване на присъствието на холандския бизнес в България. Холандските компании имаха възможността да посетят пречиствателната станция в Кубратово, както и да се срещнат с висши представители от Министерството на околната среда и водите, както и други институции.

Мисията е оценена като успешна от холандските компании, а много от българските компании също изразиха благодарност за предоставената възможност за установяване на бизнес контакти. След направените първи стъпки ползотворните партньорства предстоят.

Sights & Sounds архив

2009 БЦ Сердон | ilyan.com